Installatie LED-verlichting

Niet alleen je fiets moet in de komende donkere tijden goede verlichting hebben, ook onze jeu de boulesbanen hadden daar dringend behoefte  aan. In december vorig jaar is al begonnen met de voorbereidingen om op 2 januari een aanvraag voor subsidie aan te vragen bij de overheid. Deze is begin dit jaar toegekend maar was bijlange niet voldoende om de totale kosten van nieuwe verlichting te dekken.

Gelukkig is er de Rabobank waar wij al eerder met succes hebben aangeklopt en die ook deze keer bereid was ons te steunen via hun Stroomversnellingsfonds.

Maar ook daarmee waren de begrootte kosten niet gedekt en hebben we nogmaals bij onze Gemeente een beroep gedaan op de Toegankelijkheidsssubsidie “Kom binnen”. Gelukkig is ook deze aanvraag gunstig beoordeeld en was er nog maar een (relatief) klein tekort dat we uit eigen middelen moeten betalen.

Vandaag was het moment aangebroken dat één nieuwe mast en vijf armaturen met LED-verlichting zijn geplaatst. Het gehele traject - van offerte tot installatie - is begeleid door mastverlichting.com, die op hun beurt de installatie hebben uitbesteed aan een specialist.

Zonder problemen heeft Leon (zo heet hij) de klus geklaard. Natuurlijk waren André van de Reijt en Cor van Fessem, samen met ondergetekende van de partij om hierbij hand- en spandiensten te verrichten. Cor vond het werk van Leon zò inspirerend dat hij een eigen (de)monteerklus heeft aangepakt.

Het plaatsen van de nieuwe mast had nog het meeste voeten in de aarde (letterlijk en figuurlijk), maar in eendrachtige samenwerking met Leon in de hoogwerker is ook deze klus geklaard. De nieuwe mast kan wel een (wind)stootje hebben.

De afstelling van de armaturen moest natuurlijk wachten tot de zon onder was gegaan, maar toen het eenmaal schemerde is de stand van een paar armaturen nog een beetje aangepast, zodat we nu op alle plaatsen op de banen prima licht hebben.

Johan Bax, Ad Musters en Paul Plasmeijer waren (bij toeval) toch aanwezig en hebben proefondervindelijk kunnen vaststellen dat de verlichting prima in orde is.

Laat de winter maar komen, wij hebben goed zicht.

Jan Braun

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------